Mamusiu, Tatusiu, bardzo Was kocham, ale charakter to mi ukszałtowalicie niefajny…
Zaciskam zęby, pokażę,  że umiem!
P.S. Położyłam lachę na egzaminy, do wszystkich póki co podeszłam bez nauki…
Zawsze jest wrzesień… Albo okażę się mega inteligentem…