” Bo rok 2009 jest dla nas rokiem zmian! „

O, ironio…