Wakacjuję.
I nie daruję tym, którzy wczoraj tyle we mnie wlali.:)
Jak dobrze być znowu w Polsce.