” – No bo tak się zastanawiałem – od kiedy mam tak oficjalnie liczyć? „
Od 28. listopada. :)

Chyba jestem za głupia na studiowanie filologii, ale że głupi ma zawsze szczęście, to …
:D