” Piękni ludzie mają czasem większą skłonność do spóźnień, niż nieładni, bo między pięknem a jego brakiem, jest spora różnica czasu. „

Andy Warhol.

To już wiecie, dlaczego się spóźniam?